ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

តាយចូវស៊ីនណេងលក់សំភារៈត្រជាក់ No.

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់ A206, សិក្ខាសាលាលេខ ៨,

តំបន់សំណង់រួមគ្នា

ឧទ្យានឧស្សាហកម្មស្រុកហៃជីងក្រុងតាហ្សូ

ទូរស័ព្ទ

០០៨៦-១៣០៩២២០៩៩៩

០០៨៦-១៨៨៥២៦៥២៨២៧

Whatsapp

០០៨៦-១៣០៩២២០៩៩៩

០០៨៦-១៨៨៥២៦៥២៨២៧

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង